Wywiad dla Music Magazine

10.01.15

W ostatnim numerze Music Magazine 4/2014, znajduje się rozmowa Tomasz Krajewskiego z Romkiem. http://www.musickmagazine.pl/archiwa/1532